Projekt beskrivning

Frescati, StockholmFrescati, Stockholm
Frescati, StockholmFrescati, Stockholm

Frescati, Stockholm

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid:
Ordersumma:
Entreprenadform:

Oljibe har genom åren utfört total-, general- och underhållsentreprenader på Frescatiområdet, ett arbete som innefattar anpassningar till verksamheten, hyresgäster och andras önskemål. Oljibes åtaganden har bland annat bestått av kylrumsbyggnation för laboratoriemiljö, byggnation av café med kök och renovering av storkök, markarbete, dörr- och fönsterbyten, ombyggnad av kontorsutrymmen och renovering av fuktskadade 1800-talsfasader. Dessutom har Oljibe arbetat med återställning efter omfattande fuktskador inomhus och återuppbyggnad efter brandskador i laboratoriemiljö. Detta är komplexa försäkringsskador som kräver förståelse för labbutrustning, hyresgästens verksamhet och försäkringsbolagens uppdelning av kostnader.

Oljibe genomför kontinuerligt underhålls- och serviceuppdrag på Frescatiområdet.