Projekt beskrivning

Karolinska Institutet, SolnaKarolinska Institutet, Solna
Karolinska Institutet, SolnaKarolinska Institutet, Solna

Karolinska Institutet, Solna

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid:
Ordersumma:
Entreprenadform:

Oljibe har genom åren utfört total-, general- och underhållsentreprenader och genomför kontinuerligt underhålls-, service- och entreprenaduppdrag på KI-området.