Projekt beskrivning

Hovsjöskolan, SödertäljeHovsjöskolan, Södertälje
Hovsjöskolan, SödertäljeHovsjöskolan, Södertälje

Hovsjöskolan, Södertälje

Beställare: Telge Hovsjö/Trygg Hansa
Byggtid: Augusti 2009 – Januari 2010
Ordersumma: 35 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan

I samband med branden på Hovsjöskolan Södertälje i Augusti 2009 kallades Oljibe till plats redan under pågående eftersläckning för att omgående påbörja sanering, etablering och planering för återställandet. Samtidigt startade arbetet med att iordningställa andra byggnader för att tillfälligt flytta verksamhet dit. Skadan omfattade totalt c:a 6000 m². En tredjedel av detta var totalförstört och återuppfördes inte. En fjärdedel var totalskadad där planlösning och verksamheten ändrades helt. Resterande del var vattenskadat. Arbetet utfördes under pressad tidsplan och inflyttning skedde i två etapper där den del som var vattenskadad togs i drift direkt efter höstlovet och resterande del i januari 2010.