Projekt beskrivning

Bättre belysning, ökat utrymme för studier och sammankomster liksom förbättrad akustik och genomtänkt ventilation var några av önskemålen som Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek hade.
Ombyggnad och anpassning av Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek för såväl människors som böckers välbeffinande
Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek

Akademiska Hus, Biblioteket Campus KTH

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid: Januari – Augusti 2016
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Ordersumma: 25 mkr

Ombyggnad och modernisering av KTHs: bibliotekt i cirka 20 etapper. Projektet genomfördes under pågående verksamhet och ställde högra krav på planering, samverkan och problemlösning. Projektet färdigställdes enligt framtagen tidplan och under framtaget riktpris.