Projekt beskrivning

Arrheniuslaboratorierna består av flera hus varav den första byggnaden invigdes 1973
Komplex forskning kräver speciella lokaler och därmed expertis utöver det normala även på byggsidanOmbyggnation av 2 500 kvadratmeter i flera etapper, med höga krav på ventilation, akustik, temperatur och ljus

Akademiska Hus, Arrheniuslaboratoriet Frescati

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid: Januari 2016 – September 2017
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Ordersumma: 70 mkr

Oljibe bygger för framtidens forskning där projektet innefattar en större ombyggnad i Arrheniuslaboratoriet på Frescati åt hyresgästen Stockholms universitet. Ombyggnaden omfattar ca 2500 kvadratmeter yta i flera etapper, i lokaler där det bedrivs avancerad forskning som ställer högsta möjliga krav på ventilation, akustik, temperatur och ljus.