Projekt beskrivning

Arkitekturhögskolan, ÖstermalmArkitekturhögskolan, Östermalm
Arkitekturhögskolan, ÖstermalmArkitekturhögskolan, Östermalm

Arkitekturhögskolan, Östermalm

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid: 2011 – 2012
Ordersumma: 10 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad

Återställning efter brandskada, akutåtgärder samt diverse underhåll och byggarbeten i olika etapper.