Projekt beskrivning

Scania Södertälje

Gluntens Montessoriskola, Uppsala

Beställare: Genova Property AB
Byggtid: Januari 2021 – Augusti 2021
Entreprenadform: TE i samverkan
Ordersumma: cirka 15 mkr

Projektet avser en ombyggnation på 1300 m2 i Flogsta, Uppsala. Ombyggnationen på 1300 m2 omfattar nya skollokaler till Gluntens Montessoriskola.
Ett mycket utmanande ROT projekt varav lokalen är en äldre industrilokal och består av cirka 5 huskroppar som byggts ihop med varandra under årens lopp. Projektet utförs i nära samverkan med beställare och hyresgäst.