Projekt beskrivning

BZ Skrivsalen, KI Solna

BZ Skrivsalen, KI Solna

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid: Januari 2017 – februari 2018
Entreprenadform: GE i samverkan
Ordersumma: Cirka 25 mkr

Oljibe i nytt samarbete med Akademiska Hus på KI Solna. Projektet ”BZ Skrivsalen” omfattar ny- och ombyggnad av ny skrivsal med teknik- och serviceutrymmen och genomförs som en samverkansentreprenad (partnering).