Projekt beskrivning

Nybygge av fullservice-station åt Circle K

Circle K, nybyggnad bensinstation i Skärholmen

Beställare: Statoil AB
Byggtid: Maj – December 2015
Entreprenadform: Generalentreprenad
Ordersumma: 20 mkr

I konsortium med Oljibes intressebolag Hansa Oil AB vann vi upphandlingen för att bygga en helt ny fullservice-bensinstation i Skärholmen åt Circle K/Statoil.
Oljibe har en gedigen referenslista på både nybyggnad och ombyggnationer av bensinstationer sedan 1950-talet åt bl.a. BP, Statoil och OK-Q8. Sedan 2010 flyttades verksamheten över till ett intressebolag (Hansa Oil) som enbart fokuserar på oljebolagen med inriktning bensinstationer, tvätthallar och byggservice.