Projekt beskrivning

Etapp 2 av Arla kyllagers nybyggnation

Arla, nybyggnad kyllager etapp 2, Kallhäll, Järfälla

Beställare: Arla AB
Byggtid: 2015
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Ordersumma: 40 mkr

Nybyggnad av kyllager etapp 2 på cirka 1500m2 på Arlas mejeri i Kallhäll. Projektet omfattade även en ny parkeringsyta på cirka 3000 kvm och omfattande markarbeten. Projektet genomfördes i samverkan och blev klart i tid och under framtaget riktpris. 2013-2014 byggde Oljibe kyllager etapp 1 (20 mkr, GE i samverkan).

Oljibes första byggprojekt åt Arla genomfördes på 1970-talet.