Projekt beskrivning

Nybyggnad och ombyggnad under pågående verksamhet åt GE Healtcare
Noggrann renhållning samt plasta in större enheter och täta i de kliniska renrumsmiljöerna är vikitgt i arbetet åt GE HealtcareOljibes platschefer som jobbade med projektet på GE Healtcare

GE Healthcare, Uppsala

Beställare: Ge Healthcare Uppsala AB
Byggtid: Januari 2016 – Augusti 2017
Entreprenadform: GE och DE i samverkan
Ordersumma: Totalt cirka 120 mkr

Oljibe har mer än 50 års erfarenhet av att verka i medicinska miljöer. En stor utmaning är GE Healthcare Life Sciences i Uppsala, där miljöerna ställer extra höga krav. Arbetet omfattar nybyggnaden av K1 (läkemedelsfabrik), ombyggnationer av byggnaderna M1 och M5 (kontor och testhallar) samt ett flertal diverse mindre entreprenader, verksamhetsanpassningar och servicearbeten (kontor/labb/lokaler) på GEs område i Boländerna.