Projekt beskrivning

Ombyggnation av Coca Colas vaktkur samt anda verksamhetsanpassningar

Coca-Cola, Jordbro

Beställare: Coca-Cola AB
Byggtid: 2014 – 2015
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Ordersumma: 10 mkr

Nybyggnad vaktkur samt diverse verksamhetsanpassningar inne i Coca-colas anläggning i Jordbro. Höga krav ställdes på arbetsmiljö, säkerhet och planering och att inte störa pågående produktionen/verksamheten.