Projekt beskrivning

Tillbyggnad av fabrik för läkemedelsproduktion

Läkemedelsföretag, Söder om Stockholm

Beställare: Kan ej publiceras av sekretesskäl
Byggtid: Juli 2013 – Januari 2014
Ordersumma: ca 13 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad

Tillbyggnad av fabrik för läkemedelsproduktion som ställde väldigt höga krav på säkerhet och förståelse för kundens verksamhet. Tillverkningen sker i renrumsmiljö för att säkerställa att produkten hålls fri från påverkan av omgivningen och projektet inrymde mycket avancerade installationer och utrustning på liten yta.

Som totalentreprenör har Oljibe lett projekteringen samt involverat vår smidesverkstad i tillverkning och montage av smidesstommen utöver själva bygg- och processinstallationerna. Komplexa byggprojekt inom läkemedelsproduktion har varit ett av Oljibes nischområden ända sedan slutet på 1950-talet till ett flertal, återkommande läkemedelskunder.