Projekt beskrivning

Fasad - Nybyggnad av tankhall för läkemedelsproduktion
Uppbyggnad - Nybyggnad av tankhall för läkemedelsproduktionGrunden - Nybyggnad av tankhall för läkemedelsproduktion

Fresenius Kabi, Uppsala

Beställare: Fresenius Kabi
Byggtid: September 2012 – Juni 2013
Ordersumma: 35 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad

Nybyggnad av tankhall för läkemedelsproduktion i Uppsala. Projektet genomfördes med hög effektivitet där anläggningen kunde tas i drift redan ett år efter projektering. Oljibe har byggt åt läkemedelsindustrin sedan slutet på 1950-talet och utförde första uppdraget åt Fresenius Kabi (Pharmacia Upjohn/Kabi) 1967.