Projekt beskrivning

Wargentinhuset, KI Solna

Wargentinhuset, KI Solna

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid: Juni 2017 – september 2018
Entreprenadform: GE i samverkan
Ordersumma: Cirka 75 mkr

Oljibe har vunnit LOU-upphandlingen åt Akademiska Hus gällande projektet ”Wargentinhuset”, hus 95:2 på KI Solna. Projektet avser en komplex om- och tillbyggnad på totalt ca 2000m2 för forskningslokaler med elektronmikroskop, labb och kontor åt hyresgästen Karolinska institutet.
Projektet bedrivs som en samverkansentreprenad (partnering) och ställer höga krav på samordning, logistik och stor hänsyn för den känsliga utrustningen.