Ägare, styrelse och Martin Dahlgren har gemensamt kommit överens om att Martin efter 6 år som VD lämnar Oljibe AB som en del i en naturlig succession.

Martin tillträdde som VD i juni 2018 med ett tydligt fokus på tillväxt, hållbarhet och digitalisering och under hans ledning har de strategiska målen inom dessa områden nu uppnåtts. Bolaget går nu in i en ny fas samtidigt som generationsväxlingen till tredje generationen inom ägarfamiljen nyligen har genomförts.

Martin är operativ som VD till och med den 31 december 2023.

Oljibe AB:s styrelse har utsett bolagets nuvarande vice VD Hjalmtyr Daregård, tillika en i tredje generationen inom ägarfamiljen, till tf VD fr.o.m. 1 januari 2024.

”Martin är och har varit en uppskattad ledare och kollega som varit starkt bidragande till att stärka Oljibes marknadspositionering, varumärke och viktiga utvecklingsområden inom hållbarhet och digitalisering. Hans ledarskap har varit en stor trygghet och tillgång under de tuffa prövningar som påverkat verksamheten de senaste åren kopplat till omvärldsfaktorerna pandemi, krig i Europa, inflation och nuvarande lågkonjunktur. Å styrelsens vägnar vill jag tacka Martin för hans insatser för Oljibe AB och ett utvecklande samarbete och önskar Martin all lycka och framgång i sin fortsatta karriär.”

Torbjörn Sohlberg, styrelseordförande

”Tillsammans med fantastiska kollegor, ägare, styrelse och ledning har vi utvecklat Oljibe till företaget där stora och ofta komplexa projekt är vardag, tillitsfull samverkan med kunder och samarbetspartners en självklarhet och där medarbetare tillåts växa i takt med ökat förtroende från våra beställare.

Samtidigt har vi bevisat att affärs- och hållbarhetsstrategi inte bara är möjligt, utan helt nödvändigt, att förena för att skapa långsiktigt uthålliga och lönsamma företag.

Det är med stolthet över det vi tillsammans åstadkommit som jag nu lämnar uppdraget som VD för Oljibe och ser fram emot att följa bolagets fortsatta utveckling de kommande åren.”

Martin Dahlgren, avgående VD

Ladda ner pdf