Oljibe bygger nytt landmärke för Stockholmsstad – ny upplevelsearena konstruerad helt i trä!

Wisdome Stockholm är en upplevelsearena för omslutande 3D-visualiseringar av vetenskap. Detta blir en samlingspunkt för allmänhet, offentliga verksamheter, näringsliv och forskare.
Den innovativa byggnaden med sin gränslösa utformning visar nya möjligheter inte bara inom hållbara och resurssmarta konstruktioner utan även på den oerhörda potentialen trämaterialet har för framtidens träbyggnationer.

Med nära koppling till forskningen tillsammans med den senaste tekniken för vetenskaplig visualisering förvandlar Wisdome svåra utmaningar och komplexa sammanhang till hisnande upplevelser. Det lustfyllda lärandet är vägen till framtiden! Projektet är en komplex till- och ombyggnad som genomförs som utförandeentreprenad i samverkan med Tekniska museet, beläget på Kungliga Djurgården i Stockholm. Med ödmjukhet och stolthet ser vi fram emot att genomföra detta häftiga projekt med sin banbrytande arkitektur och att få vara del av detta unika referensobjekt för hållbart byggande i trä.

Huvudpartner och leverantör av trämaterial: Stora Enso
Partners: Vectura, NIBE, Ericsson
Finansiärer: Wallenbergsstiftelserna, Erling-Perssons Stiftelse, Stora fonden, Fritz Öst fond för elektroteknik

Huvudaktörer byggnation
Stora Enso – leverantör av trämaterial
Vectura – byggprojektledning
Elding Oscarson – arkitekter
Blumer Lehmann – konstruktör trästomme
Oljibe – byggentreprenör
Cavada Sverige AB – samarbetspartner Oljibe under fas-1 och fas-2 i projektet

Arkitekt bilder:  Elding Oscarson

Ladda ner pdf