Vi vill tacka alla kunder, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners för detta mycket annorlunda och speciella år. 2022 har minst sagt varit ett utmanande och oroligt år både ur ett omvärldsperspektiv men även för Sverige, bygg & fastighetsbranschen och oss på Oljibe. Men tillsammans har vi tagit oss igenom det, och blickar nu framåt mot 2023. Tack vare stor exponering mot läkemedel, industri och offentliga beställare (inte lika konjunkturkänsliga segment) går vi in med en stabil orderstock för kommande två åren trots det dystra marknadsläget. Vi har under det senaste året fortsatt att förstärka vår organisation med flera duktiga medarbetare och inför 2023 har vi öppnat ett nytt lokalkontor i Uppsala där vi ser fina möjligheter för tillväxt de kommande åren.

Vi fortsätter att jobba strategiskt och målmedvetet med vårt hållbarhets-, klimat- och digitaliseringsarbete, fortsatt vidareutveckling av vårt kalkyl- och inköpsarbete, projektstyrning, erfarenhetsåterföring samt kommer göra en omfattande satsning på kultur, värderingar, ledarskap och våra medarbetare – vår absolut viktigaste tillgång. Som ett familjeföretag med lång historik ska vår verksamhet alltid genomsyras av långsiktighet och uthållighet vilket, givet det oroliga världs- och marknadsläget, kanske är viktigare än någonsin. Med en kombination av ödmjukhet och beslutsamhet går vi in i nästa år med en tydlig plan om att leva upp till våra kärnvärden, kundlöften och vår affärsidé – att bygga förtroenden!

ÅRETS JULGÅVA
I år har vi valt att ge Oljibes julgåva till BRIS. En julgåva bidrar till att BRIS kan ha kuratorer på plats dygnet runt för att svara när barn behöver prata med en trygg vuxen. I över 50 år har BRIS kämpat för barns rättigheter och barn hör av sig varje dag och natt. En gåva ger fler barn hopp om en bättre framtid!

Från oss alla till er alla – god jul och gott nytt år! 🎄🎅 🌟

Ladda ner pdf