Nytt smidesprojekt

Vår smidesverkstad har fått i uppdrag att tillverka och leverera rörstöd för pipeline till Preems oljedepå i Skarvik, Göteborg.