Lärandemiljöer Campus Huddinge

I projektet "Framtidens lärandemiljöer" gör Karolinska institutet en särskild satsning för att förbättra och rusta upp lärandemiljöer för studenterna.