Nytt smidesprojekt: Lantmännen Stockholm

Oljibe har fått i uppdrag att genomföra smidesavväxlingar och rivningsarbeten i samband med Lantmännens ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad på Kungsholmen i Stockholmen.