Ledningsförändringar i Oljibe AB

Ägare, styrelse och Martin Dahlgren har gemensamt kommit överens om att Martin efter 6 år som VD lämnar Oljibe AB som en del i en naturlig succession. Martin tillträdde som VD i juni 2018 med ett tyd [...]