Oljibe bygger lägenheter i Stockholm

Oljibe har av Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB fått i uppdrag att bygga ett fyrtiotal lägenheter i en befintlig fastighet på Rådmansgatan i Stockholm.