Oljibe bygger Galdermas nya högteknologiska läkemedelsfabrik i Uppsala.

Projektet omfattar nyproduktion utav en högautomatiserad läkemedelsfabrik. Byggnationen sker i 4 delar (lagerbyggnad, kontor, anslutning mot befintlig byggnad) och den modulära byggnadsdelen leverera [...]