Oljibe moderniserar 50 000 kvm forskningspark och kontor åt Hemsö, Nya Novum i Flemingsberg

Novum är en byggnad med cirka 40 000 kvadratmeter kontors- och labblokaler. Genom projekt Nya Novum utökas huset med en modern tillbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter kontors- och verksamhetsytor. H [...]