Wallfast, återställning efter brand

Oljibe har fått i uppdrag att återställa delar av kontorsfastighet på Swedenborgsgatan i Stockholm efter brand.