Oljibes medarbetare trivs på jobbet

Enligt vår senaste medarbetarenkät (sept 2013) så kan 98% av våra medarbetare rekommendera Oljibe som arbetsplats.