Oljibe väljer BuildSafe

Efter att ha dragit igång ett pilotprojekt med BuildSafe väljer Oljibe nu att använda BuildSafe över hela projektportföljen.