Hjalmtyr Daregård har utsetts till vice VD i Oljibe AB

Hjalmtyr Daregård, ny vice VD på Oljibe AB

Hjalmtyr Daregård (tredje generationen från ägarfamiljen) har utsetts till vice VD i Oljibe AB. Hjalmtyr kommer fortsättningsvis vara ansvarig för bolagets marknadsföring och HR/personalfrågor men kommer i sin nya tjänst få möjligheten att arbeta närmare bolagets affär och lägga större fokus på kunder, lönsamhet, affärsutveckling och strategi. Hjalmtyr får i sin nya roll utökat ansvar att bevaka och representera ägarnas intressen i verksamheten samt att tillsammans med VD, Åke Ehlers få peka ut färdriktningen och se till att bolagets långsiktiga mål uppnås.

 – Jag tackar ödmjukast för förtroendet och ser fram emot att tillsammans med alla kollegor få skapa nya
långsiktiga värden och vara delaktig i bolagets spännande framtidssatsning.