2013 omsatte Oljibe 365 mkr med ca 90 anställda. Nu ser vi fram emot ett spännande 2014 med ännu starkare organisation. Här nedan presenterar vi några nya medarbetare som nyligen börjat his oss. Varmt välkomna:

Thomas Stenberg, Arbetschef

Thomas Stenberg, Arbetschef
Ålder: 50 år
Kommer närmast från: Byggpartner Stockholm AB som Arbetschef/Avdelningschef 2011-2014. Tidigare Entreprenadchef Värmdö bygg och dessförinnan Peab där han var Arbetschef i 9 år och Entreprenadingenjör/Inköpare i 10 år efter 4 år på Skanska som inköpare/kalkylator.

 

Erik Backman, Arbetschef Uppsala

Erik Backman, Arbetschef Uppsala
Ålder:  33 år
Kommer närmast från:
 Sh-Bygg som Byggservicechef i Uppsala, dessförinnan platschef på Sh-Bygg och egenföretagare inom bygg/byggnadsvård.

 

Lars Orädd, Entreprenadingenjör 
Lars Orädd, Entreprenadingenjör 
Ålder: 
49 år
Kommer närmast från: Peab i Södertälje som entreprenadingenjör där han arbetat i 15 år i samma roll. Tidigare kalkylator på Bygganalys och entreprenadingenjör Turinge bygg.

 

Tomas Karlsson, Platschef
Tomas Karlsson, Platschef

Ålder: 48 år
Kommer närmast från: AME Bygg där han arbetat i 10 år som platschef och tidigare som arbetsledare/kalkylansvarig. Tomas var inhyrd på Oljibes projekt ”Sigtunahöjden, 75 mkr” under stora delar av 2013 innan han började hos oss. Dessförinnan egenföretagare och lagbas på Skanska.

 

Johan Albrektsson, Arbetsledare
Johan Albrektsson, Arbetsledare
Ålder: 
28 år
Kommer närmast från: Nackademins yrkeshögskola som byggnadsingenjör (Produktion) efter praktik och sommarjobb på Oljibe 2012-2013. Dessförinnan snickare i 6 år på Peab Väst och Jannes Byggservice

 

Emma Gremo, Arbetsledare
Emma Gremo, Arbetsledare
Ålder: 27 år
Kommer närmast från: Blir Byggnadsingenjör (Produktion) våren 2014 från Nackademins yrkeshögskola. Praktikserat, deltids- och sommarjobbat på Oljibe under studietiden 2013-2014 som projektledarassistent. Tidigare egenföretagare.

 

Danne Hörner, Försteman
Danne Hörner, Försteman
Ålder: 
36 år
Kommer närmast från: Byggpartner som lagbas/servicenickare. Tidigare egenföretagare inom byggservice och servicesnickare på Anders Byggare

 

Ricard Fihlén, Försteman
Ricard Fihlén, Försteman
Ålder: 
38 år
Kommer närmast från: TL Bygg som lagbas, tidigare lagbas Skanska direkt

 

Peter Skogh, Försteman
Peter Skogh, Försteman
Ålder: 45 år
Kommer närmast från: Reinhold byggpartner som arbetsledare/lagbas. Tidigare bl.a. Byggr1 och Viktor Hansson i samma arbetsroll