Oljibe harrestaurerat Hovsjöskolan i Södertälje

Hovsjöskolan restaureras efter brand 

Oljibe har i uppdrag att restaurera Hovsjöskolan i Södertälje, som brandskadades allvarligt i mitten av augusti. Branden gjorde att skolans 550 elever tvingades påbörja den nya skolterminen i tillfälliga lokaler.   – Tiden blir den kanske viktigaste faktorn när vi återställer skolan, eftersom de drabbade eleverna måste få tillgång till sina ordinarie skollokaler, säger Oljibes projektledare Peter Jansson.

Av Hovsjöskolans 6000 m2 är ungefär en tredjedel totalförstörd och de återstående två tredjedelarna kraftigt skadade, både av själva branden och på grund av vattenskador efter släckningsarbetet. Oljibe har ett avtal med Trygg Hansa och genom åren har man byggt upp stor erfarenhet inom restaureringsarbete efter brandskador.
– Brandskador av den här typen är alltid tuffa att återställa. På stora delar av skolan har både väggar och tak förstörts, med bara stommen kvar. Men det är ändå en typ av projekt som vi har gjort många gånger förut och den största utmaningen blir tiden. Vecka 44 ska eleverna få tillgång till sin skola igen och det är ett mål som vi tänker se till att leva upp till, även om det kräver hårt arbete under stor tidspress, säger Peter Jansson.