Karolinska institutet Solna Retziuslaboratoriet

Foto: Akademiska Hus

Karolinska institutet Solna Retziuslaboratoriet

Oljibe AB har fått i uppdrag att verksamhetsanpassa befintliga lokaler på c:a 1500 kvm i Retziuslaboratoriet. Projektet genomförs som en Generalentreprenad i samverkan som utföres etappvis och beräknas slutföras under första halvåret 2013. Beställare är Akademiska Hus och ordersumman är beräknad till c:a 14 milj kr.