Oljibe är familjeföretaget som levererat kvalitet och förtroende sedan 50-talet. Efter att ha dragit igång ett pilotprojekt med BuildSafe väljer de nu att använda BuildSafe över hela projektportföljen. Thomas Stenberg, entreprenadchef på Oljibe, berättar mer.

Oljibe BuildSafe

I början på 50-talet började familjen Daregård bygga ut BP:s bensinstationsnät på Gotland. Det blev startskottet på det som idag är Oljibe – ett välrenommerat entreprenadföretag som omsätter cirka 500 mkr och fokuserar på industri, forsknings- och läkemedelslokaler, kommersiella lokaler, hyresgästanpassningar och samhällsbyggnader. Familjen är fortfarande engagerad i bolaget och driver det med samma fokus på långsiktiga samarbeten som från starten.

Thomas Stenberg började på Oljibe för 4 år sedan efter en lång karriär med olika chefsroller på bl.a. Peab. Som entreprenadchef ansvarar han för att se till att samtliga av Oljibes projekt flyter på – och att nya projekt fortsätter att komma in. Efter att ha varit verksam i byggbranschen i 32 år är han stolt över att vara på just Oljibe.

– Vi har inte varit i en juridisk tvist på 67 år. Det säger ganska mycket om vårt sätt att arbeta, vi är långsiktiga i allt vi gör. Vårt fokus ligger hela tiden på att hålla bästa möjliga relation med våra kunder och på att våra anställda ska må bra, berättar Thomas.

Oljibe har sitt verksamhetsområde i Stockholm, Uppsala och Södertälje och föredrar att arbeta med samverkansentreprenader – en entreprenadform som passar väl ihop med bolagskulturen.

– Vi föredrar samverkansentreprenader för att fokus ligger på just samarbetet mellan entreprenör och beställare. Genom att arbeta med full transparens och öppna kort kan vi nå bäst resultat i våra projekt.

Oljibe fick sin BF9K-certifiering 2011 och lägger mycket tid på att ständigt förbättra sitt arbetsmiljöarbete. Att ha säkra arbetsplatser är en otroligt viktig fråga, både för Oljibe och för deras kunder.

– Vi arbetar bara med seriösa beställare och dessa sätter stort värde på god arbetsmiljö i upphandlingar. Då måste vi vara med och visa att vi arbetar aktivt med detta, säger Thomas.

Som ett led i att ständigt utveckla sitt arbetsmiljöarbete valde Oljibe att testa BuildSafe på sitt projekt i Frescati i våras. Beslutet fattades efter att de hade funderat en tid på hur de kunde effektivisera och standardisera sitt skyddsarbete.

– Det kändes självklart att testa och det var riktigt bra att kunna göra det. Att vi i ledningen tycker att det verkar bra är en sak, men det viktigaste är att det fungerar ute i produktionen. De måste vara med på tåget och då måste vi testa, förklarar Thomas.

Under pilotperioden såg Oljibe snabbt effekter av BuildSafe ute i produktionen.

– Alla som var involverade tyckte att det fungerade bra. Det märktes snabbt att skyddsarbetet blev roligare, att kommunikationen förbättrades och att vi kunde korta ner våra ledtider. I förlängningen är det sådana effekter som leder till säkrare arbetsplatser.

De positiva signalerna ledde till att Oljibe nu har beslutat att börja använda BuildSafe i samtliga av sina projekt.

– Det var ett enkelt beslut att ta. När vi såg att BuildSafe bidrog till ökad säkerhet och effektivitet i ett projekt ville vi se hur det skulle påverka hela bolaget. Det handlar om allas säkerhet – alla ska komma hem oskadda från våra arbetsplatser, säger Thomas.

Att börja arbeta digitalt med BuildSafe i hela organisationen öppnar även upp för många möjligheter att börja mäta utveckling och förstå samband. Oljibe vill börja använda statistiken som genereras som ytterligare ett steg i det ständiga förbättringsarbetet.

– Vi kommer använda statistiken på möten för att synliggöra nuläge, trender och förbättringspotential och hoppas att detta kommer starta en del diskussioner. Det är så vi stärker vår säkerhetskultur, avslutar Thomas.

De kommande veckorna kommer BuildSafe rullas ut på allt fler projekt hos Oljibe. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att bidra till Oljibes fortsatta strävan att utvecklas, utmana och bygga långsiktiga förtroenden!