Oljibe har fått stororder på Karolinska Institutet

Karolinska institutet Campus Solna

Oljibe har i konkurrens med andra aktörer tagit hem projektet “Wberg” på Campus Karolinska institutet Solna, som är en verksamhetsanpassning av befintliga lokaler på omkring 5 000 kvm. Projektet genomförs som en generalentreprenad i samverkan och utförs etappvis under en tvåårsperiod. Beställare är Akademiska Hus och kontraktssumman uppgår till cirka 120 mkr.

– Det är oerhört inspirerande att äntligen få sätta tänderna i det här projektet, som ju varit på gång under en längre tid. Med tanke på projektets karaktär känns det helt rätt att arbeta i formen samverkansentreprenad, med full insyn från båda parter, säger Oljibe AB:s projektledare Thomas Lindkvist.

Även byggherren Akademiska Hus Stockholm AB har stora förhoppningar om ett lyckat projekt, där alla inblandade känner motivation och engagemang för ett gemensamt mål. Projektledaren Jonas Olsson berättar:
– Vi har ju jobbat tillsammans tidigare med komplicerade om- och tillbyggnader och hoppas nu ta samarbetet ytterligare ett steg.