Torbjörn Sohlberg ny styrelseledamot i Oljibe AB

Oljibe välkomnar Torbjörn Sohlberg som ny styrelseledamot i Oljibe AB. Torbjörn är civilingenjör från KTH som arbetat cirka 20 år på Skanska i ledande befattningar, 5 år som Regionchef Projektutveckling på Peab och två år som vVD på Sh-bygg. Sedan 6 år tillbaka driver Torbjörn egen konsultverksamhet med inriktning på bl.a. samhällsbyggnad, projektutveckling och partnering/samverkansentreprenader.

– Vi är mycket glada över att kunna knyta Torbjörn till vår styrelse som ny extern ledamot. Med sin gedigna branscherfarenhet så kommer Torbjörn tillföra värdefull kompetens och ge stöd för en fortsatt strategisk utveckling av bolaget, säger Oljibes styrelseordförande och huvudägare Erland Daregård.