Oljibe har fått i uppdrag att återställa delar av kontorsfastighet på Swedenborgsgatan i Stockholm efter brand. Projektet startade i början på juli och väntas vara färdigställt i början på oktober 2014.
Beställare är Wallfast och Trygg-Hansa.

Projektchef: Peter Jansson. Platschef: Johan Albrektsson

Wallfast, återställning efter brand