LÄRANDE MILJÖER, Karolinska institutet Campus Huddinge

I projektet “Framtidens lärandemiljöer” gör Karolinska institutet en särskild satsning för att förbättra och rusta upp lärandemiljöer för studenterna. Interiören på Berzelius väg 3 (BZ) på Campus Solna har redan renoverats enligt konceptet som tagits fram för projektet. Näst på tur står Alfred Nobels Allé (ANA8) i Huddinge.

Renoveringen i ANA8 bygger på samma inredningskoncept i BZ, med viss anpassning då lokalerna i ANA8 har andra förutsättningar. Ombyggnationen på Campus Huddinge startar i slutet på maj 2012 med färdigställande till terminstart i höst!

Oljibe ansvarade för hela byggnationen av för första projektet på Campus Solna som färdigställdes med gott resultat (2011-2012) och är glada över att få förtroendet igen. Oljibes projektledare Martin Sunström ser stora fördelar med att vi  kan ta med oss de erfarenheter och kunskap från första projektet in i detta.
– Vi ser fram emot att komma igång och det ska bli kul att få vara delaktig i detta annorlunda och spännande koncept som innebär ett oerhört lyft för studenterna och deras vardagsmiljö.

Oljibe ansvarade för hela byggnationen av för första projektet på Campus Solna

Oljibe ansvarade för hela byggnationen av för första projektet på Campus Solna

Foto: Oljibe
Plats: Nya lärandemiljöerna på BZ Campus Solna