Oljibe har av Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB fått i uppdrag att bygga ett fyrtiotal lägenheter i en befintlig fastighet på Rådmansgatan i Stockholm. Uppdraget skall färdigställas etappvis och i sin helhet överlämnas till sommaren 2011.