Oljibe har fått i uppdrag att genomföra smidesavväxlingar och rivningsarbeten i samband med Lantmännens ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad på Kungsholmen i Stockholmen.
Arbetena påbörjas i november och beräknas vara färdigställda under februari 2013.

Nytt smidesprojekt: Lantmännen Stockholm