Enligt vår senaste medarbetarenkät (sept 2013) så kan 98% av våra medarbetare rekommendera Oljibe som arbetsplats. – De återkommande positiva resultaten från våra årliga medarbetarenkäter avspeglar vår syn på en långsiktig och medveten satsning på utbildning, utveckling, trivsel och hög delaktighet för våra medarbetare. Likaså är vår låga personalomsättning ett tecken på att vi lyckats bevara vår starka företagsanda och att vi är ett trivsamt och stimulerande företag att arbeta i där man får växa och utvecklas hand i hand med företaget säger, Hjalmtyr Daregård, Marknads-/HR chef på Oljibe.

Vi tror på att framgångsrika företag bygger man inifrån genom sunda värderingar, yrkesstolthet, stolta och engagerade medarbetare. Vår ambition är att vara en av byggbranschens bästa arbetsplatser och resultatet från årets enkät visar att vi är på rätt väg.

Oljibe är ett modernt byggföretag med kontor och verksamhet i Stockholm, Uppsala och Enköping. Vi är idag ca 90 anställda och beräknas omsätta ca 350 mkr för 2013. Vi bygger förtroenden.

Oljibes medarbetare trivs på jobbet

Oljibes medarbetare trivs på jobbet

Oljibes medarbetare trivs på jobbet