Novum är en byggnad med cirka 40 000 kvadratmeter kontors- och labblokaler.
Genom projekt Nya Novum utökas huset med en modern tillbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter kontors- och verksamhetsytor. Hemsö påbörjar en modernisering av fastigheten Novum i Huddinge som omfattar en om- och tillbyggnation samt byte av tekniska system. Hela projektet syftar till att öka attraktiviteten i fastigheten och att skapa en modern fastighet med driftsäkra system.

Målet är att förstärka Novum som en mötesplats för vård, näringsliv, forskning och utbildning i Flemingsberg. Ett nytt mittskepp skapas som utökar den uthyrningsbara ytan med cirka 10.000 kvadratmeter. Det nya mittskeppet kommer att byggas i en stomme av trä, vilket blir Nya Novum, och kompletterar byggnaden med nya moderna kontors- och verksamhetsytor. Hela fastigheten kommer även att uppgraderas med moderna och hållbara system som både är robusta och driftsäkra. Förutom ökad driftsäkerhet genomförs en rad energieffektiviserande åtgärder som minskar fastighetens energibehov och koldioxidutsläpp.

Projektet har en beräknad överlämning vintern 2024 och genomförs som utförandeentreprenad i samverkan. Bedömd projektbudget: 560 mkr.

Foto:Hemsö/Tengbom

Ladda ner pdf