Oljibe bygger Sveriges första klimatcertifierade vård- och äldreboende i samverkan med Hemsö. Projektet är beläget i Tyresö centrum och genomförs som totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på ca 160 mkr.

Detta är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils (SGBC) där NollCO2 certifieringen syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd samt miljömedvetna val av både material och tekniska system. Utöver denna certifiering kommer fastigheten att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

NollCO2-åtgärder i byggnationen innebär bland annat:

  • CO2-reducerad betong
  • Fasad i återbrukat material
  • Största delen av stommen utförs i KL-trä
  • Minimal användning utav stålbalkar och fasadplåt
  • Solceller på tak samt gröna tak (tak med växtlighet)

Äldreboendet (Faunan) kommer att få 80 lägenheter och korttidsboendet 12 lägenheter, hyresgästen är Stiftelsen Stora Sköndal. Projektet har en beräknad överlämning och inflyttning i mars 2022.

“Att få vara med i det här spännande pilotprojektet där vi bygger Sveriges första klimatneutrala äldreboende är ett stort privilegium och med en modig beställare tillsammans med klimatsmarta entreprenörer och leverantörer bidrar vi till att ta ytterligare steg mot en klimatneutral byggbransch. Det är häftigt och något vi alla kan vara riktigt stolta över!”

Johan Albrektsson, Arbetschef 

Ladda ner pdf