En liten inblick i två intressanta projekt: Sveriges modernaste tandvårdsklinik på Karolinska institutet i Huddinge och utbyggnaden av Statoil Lubricants smörjoljefabrik i Nynäshamn.

Ett av Oljibes intressantaste projekt under 2010 var byggnationen av en ny tandläkarmottagning med 16 sektioner åt Tandläkarhögskolan. Projektet påbörjades i april och stod klart enligt tidplanen i början av september. Platsen var Odontologiska satellitkliniken på Karolinska institutet i Huddinge och det hela var ett samverkansprojekt där Oljibe arbetade tillsammans med sina underentreprenörer för att komma med praktiska och bra byggtekniska lösningar.

byggnation tandvårdsklinik på Karolinska institutet tandvårdsklinik på Karolinska institutet

– Projektet hade en del ganska speciella förutsättningar. Bland annat eftersom det ligger en steril klinik på våningen under, vilket gjorde att vi var tvungna att placera alla avloppsledningar inne i det nygjutna golvet, säger Oljibes projektledare Martin Sunström.

Lokalerna som byggdes om var tidigare ett lab och i Oljibes uppdrag ingick sanering och bortförsel av farliga ämnen. Rivningsarbetena genomfördes parallellt med projekteringen för att spara tid i projektet – Vi rev ut alla väggar för att skapa en öppen yta och med en så här tight tidplan är det självklart viktigt att allt klaffar. Tack vare att vårt projekteringsarbete genomfördes parallellt med rivningsarbetet kunde vi vara effektiva och hålla tidplanen, vilket var positivt både får oss och beställaren, berättar Martin Sunström.

En av de största utmaningarna i projektet var alla komplexa och omfattande installationer vilket medförde att man beslutade att höja golvet och gjuta med cellbetong. Slutresultatet blev en supermodern Odontoligsk miljöklinik med Pvc-fria golv, LED-belysning samt ett avancerat sugsystem och partikelfälla som beräknas spara 75% energi.

tandvårdsklinik på Karolinska institutet tandvårdsklinik på Karolinska institutet

– Vår del av arbetet kommer att avslutas vid årsskiftet och hela fabriken ska vara driftklar i början av mars. Och jag måste säga att hela projektet blev mycket lyckat, både sett till kundens allmänna belåtenhet och hållna tidplaner, berättar Oljibes projektledare Robert Carlson.

Oljibe har sedan i början av sommaren arbetat med utbyggnaden av Statoils smörjoljefabrik i Nynäshamn. Tidigare har Statoils produktion av smörjolja i Norden varit fördelad mellan Nynäshamn och norska Fagerstrand. Men efter att ha kommit fram till att det fanns ett behov av att samla produktionen i Norden till en anläggning, beslutade Statoil att lägga ned fabriken i Fagerstrand och istället satsa fullt ut på Nynäshamn.

Lång erfarenhet från Nynäshamn
– Vi har utfört både mark- och betongarbeten och smidesarbeten åt Statoil Lubricants i Nynäshamn ända sedan början av 2000-talet. Självklart var det en fördel att vi känner till anläggningen så väl. Men framför allt tror jag att det var vår erfarenhet och kompetens inom byggnationer under pågående drift som var avgörande till att vi fick det här uppdraget av Statoil. Plus att vi naturligtvis lämnade ett konkurrenskraftigt pris, säger Robert Carlson.

utbyggnaden av Statoil Lubricants smörjoljefabrik i Nynäshamn

Allt enligt gällande tidplan
Utbyggnaden i Nynäshamn har för Oljibes del främst handlat om mark- och betongarbeten, men även smidesarbeten. Dessutom har man har hjälpt till med logistikfrågor för befintliga fyllningslinjer, genom att bistå med personal i form av montörer och smeder. Dessa har även deltagit i bland annat överflyttningen av utrustning från fabriken i Norge.

– Projektets tidplan har varit kritisk i flera etapper, med vissa tider som bara var tvungna att passas för att andra inblandade aktörer skulle kunna utföra sina jobb. Men det har fungerat bra hela vägen och vi har genomfört våra åtaganden i rätt tid, utan att påverka den pågående verksamheten, säger Robert Carlson.