BF9K Produktcertifiering

Nu är Oljibe på väg mot att ta ytterligare ett viktigt steg i företagets kontinuerliga utvecklingsarbete. En BF9K-certifiering är påbörjad och målsättningen är att vara certifierade fullt ut under våren/sommaren 2011. Oljibe har länge arbetat med kvalitetsstandarderna ISO 9001 och 14001 för kvalitet och miljö, men väljer alltså nu att övergå till certifiering enligt BF9K eftersom det är ett kvalitetssystem som är direkt anpassat för byggbranschen. Syftet med BF9K är att dokumentera för beställarna hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Systemet är utformat för att ge företaget rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll.

– Certifieringen innebär inte bara en stor tillgångsresurs för oss internt på Oljibe, utan skapar även fördelar för alla våra kunder. Certifiering blir allt mer ett grundkrav och utvärderingskriterie vid anbudsprövning och tack vare BF9K får vi ett bra helhetsgrepp för vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi får ett effektivt verktyg som förenklar, förbättrar och styr de arbetssätt och rutiner vi har, säger Oljibes vd Åke Ehlers.