Vi har nu glädjen att meddela att vår BF9K-certifiering är klar!

Oljibe BF9K-certifiering

Oljibe har under senste halvåret pågått en BF9K-certifiering  som är ett kvalitetssystem direkt anpassat för byggbranschen och garanterar dig som kund ett byggprojekt som är säkrat vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Systemet utvecklas kontinuerligt i syfte att uppnå en ständig förbättring och som ett led i detta genomgår systemet årliga revisioner och utvärderingar.

– Certifieringen innebär inte bara en stor tillgångsresurs för oss internt på Oljibe, utan skapar även fördelar för alla våra kunder. Certifiering blir allt mer ett grundkrav och utvärderingskriterie vid anbudsprövning och tack vare BF9K får vi ett bra helhetsgrepp för vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi får ett effektivt verktyg som förenklar, förbättrar och styr de arbetssätt och rutiner vi har, säger Oljibes vd Åke Ehlers.

BF9K- och KMA-ansvarig på Oljibe är Jonas V Andersson.