Magasin Oljibe nr 1 2012

Läs vårt senaste nummer av vår profiltidning Magasin Oljibe.
Tidningen kan du ladda ned och läsa här.

MAGASIN OLJIBE är vår profiltidning som utkommer två gånger per år.
Nästa nummer väntas komma ut i dec/jan 2012/2013.

HAR DU INTE FÅTT DIN TIDNING?
önskar du efter att få ett exemplar med post så maila:
hjalmtyr.daregard@oljibe.se med namn, företag och postadress.