Oljibe har fått i uppdrag att bygga om entrén samt diverse byggarbeten i avgränsade lokaler i hus 43:16 på KTH Campus Stockholm. Beställare är Akademiska hus och projektet skall vara klart under december 2012.