Henrik Löfvenborg – ny arbetschef på Oljibe

Henrik Löfvenborg, 43 år, kommer närmast från NCC där han jobbat i 17 år i olika roller som bl.a. Platschef, projektchef och de senaste 5 åren i rollen som Produktionschef. I rollen som Produktionschef på NCC ansvarade Henrik för en projektenhet med ca 60 medarbetare
som omsatte över 800 mkr år 2021 med inriktning på kommersiellt och samhällsfastigheter oftast i samverkan/partnering. Henrik är utbildad civilingenjör från KTH (2005) samt har senare i karriären gått IFL-programmet för civilingenjörer på Handelshögskolan i Stockholm. På Oljibe kommer Henrik ansvara för en nybildad arbetschefsgrupp och blir del av företagets ledningsgrupp.

”Jag är väldigt förväntansfull och tacksam för möjligheten att få vara del av den spännande tillväxt-, förändrings- och utvecklingsresa som Oljibe har framför sig! Oljibe är ett modernt byggbolag med starka värderingar som stämmer väl överens med mina och företagets höga målsättning avseende klimat tilltalar mig mycket. Att bolaget dessutom, sedan flera årtionden tillbaka, bedriver stor andel samverkan/partnering projekt passar mig utmärkt eftersom det är den samarbetsform som jag har störst erfarenhet från under mina 17 år på NCC.”
Henrik Löfvenborg, arbetschef

”Det känns fantastiskt kul att Henrik valt att börja hos oss på Oljibe. Han tillför ett stort kunnande från komplexa samverkansprojekt inom kommersiella och samhällsfastigheter däribland ett stort antal nybyggnader av skolor. Henrik kommer att ingå i Oljibes ledningsgrupp. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom och våra kollegor med att förverkliga företagets utvecklings- och tillväxtplan byggd på offensiva klimat- och digitaliseringsmål.”
Martin Dahlgren, VD

Ladda ner pdf