Oljibe har tecknat ramavtal med AstraZeneca som sträcker sig fram till 2024 med option på ytterligare två år. Ramavtalet omfattar både mindre och större projekt samt konsulttjänster. Projekten är geografiskt baserade i Södertälje på AstraZenecas båda anläggningar, Gärtuna och Snäckviken.

Oljibe genomför för närvarande två komplexa ombyggnadsprojekt åt AstraZeneca, vilka är de första projekten i det nya samarbetsavtalet. Under föregående år har vi nyanställt både tjänstemän och yrkesarbetare dedikerade för ramavtalet vilket stärker vår organisation specifikt för marknaden i Södertälje.

Oljibe har gedigen erfarenhet av byggprojekt inom läkemedelsindustrin sedan 1960-talet och har haft återkommande uppdrag genom åren åt kunder som Pfizer, SOBI, Cytiva (f.d. GE Healthcare), Fresenius Kabi, Recipharm, Pharmacia, Johnson & Johnson med flera. Sedan 2005 har bolaget även utfört ett stort antal uppdrag inom avancerad forskning/labb åt Akademiska Hus, bland annat åt hyresgästen Karolinska institutet vid KI Solna, utöver flera projekt på Campus KTH och på Stockholms universitet/Campus Frescati. Under 2021 påbörjade Oljibe den inledande produktionsfasen av 50 000m2 modernisering av Hemsös forskningspark i Nya Novum, Flemingsberg.

”Vi är otroligt stolta över förtroendet och är både förväntansfulla och ödmjuka inför möjligheten att få inleda en långsiktig relation med Sveriges största läkemedelsföretag. Med detta ramavtal stärker vi vår närvaro i Södertälje där vi sedan tidigare har återkommande kunder i Scania och Locum samtidigt som vi befäster Oljibes positionering mot läkemedelsindustrin, vilket varit en central del i vår verksamhet i flera decennier”, säger Martin Dahlgren, VD på Oljibe AB.

Foto: AstraZeneca

Ladda ner pdf