Aktuella projekt
< ett urval av våra aktuella projekt

GRUPP F12, RESTAURANGER
Nyligen färdigställde Oljibe en ombyggnation och anpassning av nytt restaurangkoncept åt Grupp F12, på Restaurang Kungsholmen (Norr Mälarstrand) till nya “Trattorian”, samt återställde  Pontonen efter brand. Projektet utfördes med pressat tidschema och färdigställdes till premiäröppningen i mitten av maj 2012. Under sommaren 2012 kommer Oljibe även bygga om restaurang SMAK inne i Stockholm city. Oljibe utför kontinuerligt underhållsarbeten åt Grupp F12 och deras restauranger.

H&M, OMBYGGNATION AV BUTIK
Oljibe har fått det spännande uppdraget att göra en större ombyggnation och omprofileringa av en av H&Ms butiker. Hela projektet genomförs under full drift. Projektet startade i maj 2012 och skall vara klart i sin helhet under augusti/september 2012.

ÅHLÉNS CITY, STOCKHOLM
Vi har fått i uppdrag av Ramsbury property att utföra arbeten på Åhléns city i Stockholm. Projektet omfattar byte av delar av koppartak (750m2), installera rökgasfläktar i trapphus samt bygga nya utrymningstrappor mellan 3 plan. Projektet startar i maj och beräknas pågå t.o.m. oktober 2012.

ARLA MEJERI, KALLHÄLL
Oljibe har fått i uppdrag att bygga om- till- och göra underhållsarbeten för anpassning av förbättrade och utökade produktionslokaler åt Arla. Mejeriet i Kallhäll kommer bli norra-Europas största som under 2011 producerade mejeriprodukter av över 240 000 ton mjölk. Projekten startade under maj och kommer fortlöpa t.o.m. januari 2013.

Q-HUSET, KONRADSBERG
Q-Huset på Konradsberg ska byggas om där Oljibe har fått i uppdrag att ansvara för hyresgästanpassningen för Montessoriskolan och deras barnverksamhet. Beställare är Akademiska Hus. Projektet startade i april och väntas bli klart till skolstart i augusti 2012.

FRESENIUS KABI, BRUNNA KUNGSÄNGEN
Ombyggnation av produktionslokaler och labb. Projekten kommer genomföras i olika etapper med projektslut våren 2013.

TRYGG-HANSA, BRAND SÖDERTÄLJE
Oljibe har fått i uppdrag av Trygg Hansa att säkerställa byggnad efter brand i Almnäs Södertälje.

FRESCATI, STOCKHOLMS UNIVERSITET
Diverse service, Stambyte bibliotek och byggnation av pentryn. Beställare: Akademiska Hus

RÖDA KORSET, KTH
Hyresgästanpassning av uppehållsrum och lunchutrymmen. Projektstart: Maj 2012. Klart: Augusti 2012.